دوعزابادی در بین مجریان برتر صحنه ایران
اقایان مهدی قانع وسیدشهاب الدین کمالدینی توانستند بادرخشش خود دربین برترین مجریان صحنه کشور قرار بگیرند.اقای مهدی قانع توانست عنوان نخست را کسب کرده وصاحب میکروفن طلایی شود. اقای کمال الدینی نیز توانست صاحب عنوان ششم شود ولوح زرین این دوره از همایش مجریان صحنه کشور که در تهران ودر سال دانشگاه شهید بهشتی برگزار […]
مساجد عزآباد
در تصاویر زیر شما تعدادی از مساجد پرشمار موجود درعزآباد را مشاهده میکنید مساجدی که برخی ازآنها به مرور زمان در حال نابودی کامل هستند. نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website
اثری نفیس از یک عزآبادی
با تلاش وکوشش اقای عباس راعی عزآبادی اثر نفس (وخدایی که در این نزدیکی ست )آماده وروانه بازار شد.این اثر نفیس تجلی از آیاتی از قران مجید در شعر وادب پارسی میباشد. [Show thumbnails] نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website
خشکسالی درعزآباد
با کمبود آب ولوله کشی شدن اب کشاورزی به مرورزمان کلیه درختان نزدیک چاه اب کشاورزی که زمانی جزو مناطق سرسبز وزیبای عزآباد بودند به شکل زیر درآمده است. همه تصاویر نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website
خانه ای قدیمی وبسیار زیبا در عزآباد
تصاویری از تخریب
[Show slideshow] نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website
::اخبار::

دوعزابادی در بین مجریان برتر صحنه ایران

اقایان مهدی قانع وسیدشهاب الدین کمالدینی توانستند بادرخشش خود دربین برترین مجریان صحنه کشور قرار بگیرند.اقای مهدی قانع توانست عنوان نخست را کسب کرده وصاحب میکروفن طلایی شود. اقای کمال الدینی نیز توانست صاحب عنوان ششم شود ولوح زرین این

سالنامه عزآباد توزیع شد

سالنامه عزآباد توزیع شد تعداد بسیار محدود قیمت به ازای هر عدد ۲۰ هزارتومان شماره تلفن جهت سفارش :۰۹۱۳۲۵۲۶۱۴۱ نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website

مساجد عزآباد

در تصاویر زیر شما تعدادی از مساجد پرشمار موجود درعزآباد را مشاهده میکنید مساجدی که برخی ازآنها به مرور زمان در حال نابودی کامل هستند. نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website

لیست برنامه جلسه ی دعای عزآبادی ها در سال ۹۵

با تشکر از آقای عباس رهاوی که زحمت تهیه و تنظیم آنرا کشیده اند در صورت تمایل به ثبت نام و برگزاری این جلسه ها در منزل شما با شماره ۰۹۱۳۳۵۲۴۶۱۹ به نام عباس رهاوی تماس بگیرید با سپاس برنامه

اثری نفیس از یک عزآبادی

با تلاش وکوشش اقای عباس راعی عزآبادی اثر نفس (وخدایی که در این نزدیکی ست )آماده وروانه بازار شد.این اثر نفیس تجلی از آیاتی از قران مجید در شعر وادب پارسی میباشد. [Show thumbnails] نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website

خشکسالی درعزآباد

با کمبود آب ولوله کشی شدن اب کشاورزی به مرورزمان کلیه درختان نزدیک چاه اب کشاورزی که زمانی جزو مناطق سرسبز وزیبای عزآباد بودند به شکل زیر درآمده است. همه تصاویر نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website

گزارش تصویری از تخریب مسجد میرعلی

نمایش همه تصاویر نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website

مستند بنیاد برکت ازدبیرستان برکت عزآباد

ویدئو
نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website

خانه ای قدیمی وبسیار زیبا در عزآباد

تصاویری از تخریب
[Show slideshow] نویسنده خبر:محمدصادق درخشیMore Posts - Website

آغازفاز سوم استخر سرپوشیده عزآباد

به زودی
به گزارش سایت عزآباد وبه نقل از آقای سید علیرضا کمال الدینی عزآبادی مسئول پیگیری امور استخر سرپوشیده عزآباد به زودی  فاز سوم  عملیات عمرانی استخر عزآباد که شامل عملیات بتن ریزی واجرای سوله اصلی استخر میباشد آغازمیشود نویسنده خبر:محمدصادق
شهداعزآباد
شهدای عزآباد